top of page
studio visit 8_2.jpg

STUDIO VISIT #8 

supported by PIGMENTARUM

AZIYA

Již osmé Studio Visit propojilo umění a inspirativní přátelské setkání. Událost se konala poprvé v „neateliérovém prostoru“, ale za to na místě s okouzlujícím geniem loci. V bývalé salla terreně paláce řádu Maltézských rytířů, která je nyní prostorem zasvěceným současnému umění a designu. V Artisème se u sklenky vína a doprovodu skvělé hudby potkala společnost hostů Nikoly Novákové a Adély Mazánkové nad výstavou děl autorky Aziyi. 

ACD3DB9A-13D2-4E31-B9AD-771B6200F830(1).jpg
21-218844_cassette-tape-png.png
C24040F2-A509-4773-968F-F3D2E7EAD0FA(1).jpg
kisspng-adhesive-tape-duct-tape-post-it-

Aziya, dnes žije a tvoří v Praze, ale narodila se v Kazachstánu, v rodině umělců, vizionářů a influencerů. To formovalo její vnímání a poskytlo základ pro kreativitu v sebevyjádření. Konec 80. let znamenal v její domovině přechodné období, které vyzařovalo svobodu a nový životní styl. Náhlý přístup ke globálním médiím zpochybnil status quo a sehrál významnou roli při utváření Aziyiny vize.

Aziya čerpá pro svou tvorbu inspiraci z řady tradičních i nekonvenčních zdrojů a její umění odráží neustálé zkoumání a učení. Jako výchozí bod využívá mediální obsah, jako jsou citace a obrázky z masmédií, při jejichž transformaci využívá fyzické vlastnosti barvy k ovlivnění reakce diváka. Charakteristickým prvkem Aziyainy práce je vymazávání nechtěných informací, čímž vnáší tématu nový význam. Hlavní tezí její práce je dualita života, jak může být chaotický a zároveň klidný, krásný i ošklivý, dobrý i zlý.

bottom of page